Розпочнемо із загальної інформації про нововведення.

Законом № 466, що також відомий як закон про контрольовані іноземні компанії (КІК), було прийнято ряд змін та запроваджено кілька нововведень до податкового законодавства.

Одним із цікавих нововведень є те, що до переліку платників податків додані юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) з місцем ефективного управління на території України.

Наявність місця ефективного управління в Україні, що визначається п.133.1.5. Податкового кодексу України, полягає у наявності в діяльності компанії одного або кількох із таких факторів:

  • проведення зборів виконавчого органу іноземної компанії регулярніше в Україні, ніж у будь-якій іншій країні;
  • прийняття управлінських рішень і здійснення іншої поточної (операційної) діяльності іноземної компанії її посадовими особами переважно здійснюється з України;
  • фактичне управління діяльністю іноземної компанії переважно здійснюється з України, незалежно від наявності в осіб, які здійснюють таке управління, формальних (юридичних) повноважень для такого управління.

Компанія має право самостійно визнати себе податковим резидентом України та стати на облік до контролюючого органу, якщо щодо неї наявний будь-який із факторів.

Іноземна компанія, яка отримає статус податкового резидента України, зобов’язана буде обчислювати та сплачувати податок на прибуток підприємств у загальному порядку, передбаченому ПКУ та подавати податкові декларації з податку на прибуток підприємств на рівні з українськими компаніями. Однак сплата податків стосується лише доходів із джерелом походження в Україні. Тобто у випадку, якщо вся діяльність компанії здійснюється за кордоном – додаткових обов’язків зі сплати податку не виникає.

Ключові переваги, які дає компанії реєстрація податковим резидентом України: 

1) Компанія не буде визнаватися контрольованою іноземною компанією для своїх українських бенефіціарів.

З дати постановки компанії на облік як податкового резидента України бенефіціари такої компанії позбавляються обов’язку звітувати щодо діяльності компанії по правилам КІК та оподатковувати скоригований прибуток компанії за правилами КІК.

2) Нівелюється ризик застосування до діяльності компанії в Україні поняття «постійного представництва».

Якщо частина діяльності компанії (зокрема управління) здійснюється в Україні – особа або особи, які здійснюють цю діяльність, можуть бути визнані постійним представництвом нерезидента. У такому випадку на компанію може бути накладено штраф у розмірі 100 тисяч грн, а також у примусовому порядку оподатковано доходи від діяльності, що здійснювалась в Україні, за останні три роки.

 

Порядок реєстрації іноземної компанії у контролюючих органах

4 лютого 2022 року набрав чинності Наказ Мінфіну від 13 грудня 2021 року № 663, яким затверджується порядок взяття на облік та зняття з обліку іноземної компанії як платника податку на прибуток підприємств зі статусом податкового резидента України.

Іноземна компанія має право самостійно визнати себе податковим резидентом України на підставі подання заяви про взяття на облік як платника податку на прибуток підприємств зі статусом податкового резидента України. Заява подається за місцезнаходженням об’єкта (об’єктів) ефективного управління в Україні – тобто за місцем проведення зборів органів товариства або місцем фактичного перебування осіб, що здійснюють управління.

Під час розгляду поданої іноземною компанією заяви контролюючий орган перевіряє зазначення в заяві обов’язкових для заповнення реквізитів, повноту та достовірність даних про компанію та наявність підпису уповноваженої особи.

На підставі поданої заяви контролюючий орган вносить відповідні дані до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб. У Реєстрі платників податків – нерезидентів встановлюється ознака «Отримано статус податкового резидента України» та зазначається дата, з якої іноземна компанія визнається податковим резидентом України – це завжди 1 січня. Однак якщо заява подається в період з 1 січня до 30 листопада включно – статус податкового резидента України набувається з 1 січня календарного року, у якому подано відповідну заяву, якщо ж заяву буде подано в період з 1 до 31 грудня включно – з 1 січня наступного року.

Підстави для відмови у наданні статусу податкового резидента наступні:

  • місце ефективного управління в Україні не підтверджується поданими іноземною компанією документами;
  • у заяві не зазначені обов’язкові для заповнення реквізити;
  • у заяві надані недостовірні або неповні дані;
  • у заяві відсутній підпис відповідальної (уповноваженої) особи іноземної компанії.

Іноземна компанія після виправлення недоліків та уточнення реквізитів має право повторно подати до контролюючого органу заяву про отримання статусу податкового резидента України.

Підсумовуючи аналіз нового елементу податкової системи, варто відмітити, що українське законодавство повністю переходить на постановку нерезидентів безпосередньо на облік в українській податковій службі у випадку, якщо такий нерезидент здійснює будь-яку господарську діяльність в Україні, а отже – отримує прибуток, створений в Україні.

Така реформа покликана усунути незаконний та неоподаткований відтік інвестицій і прибутків від українського бізнесу за кордон, при цьому дозволяючи бізнесу із міжнародною структурою діяльності вільно, відкрито та правомірно здійснювати діяльність в Україні за умови дотримання відповідних законодавчих процедур.

У світлі ж правил КІК, отримання іноземною компанією статусу податкового резидента України на підставі наявності в Україні місця ефективного управління є можливістю уникнути ризиків та складнощів, пов’язаних з подачею звітності та розрахунком податків від доходів іноземної компанії, отриманих за межами України.

І хоча функціонування міжнародної структури бізнесу з українським власником певним чином ускладнюється, однак ці зміни спрямовані на розвиток держави.

Для належного виконання вашим бізнесом нових правил команда Smartsolutions готова надати підтримку в формуванні стратегії, подачі звітності та прорахунку необхідних до сплати податків.

Контактна особа
Олександр Морозюк
Олександр Морозюк
Cтарший юрист
Дізнатися більше
Рішення
Корпоративне право
Створення та структурування бізнесу
Захист бізнесу та активів
Оподаткування
Останні публікації
Матеріальна допомога від іноземної держави громадянину України – податкові наслідки та декларування за 2022 рік? Матеріальна допомога від іноземної держави громадянину України – податкові наслідки та декларування за 2022 рік?
Бухгалтерка Вероніка Тринчук розповіла, як оподатковується допомога від іноземних держав та міжнарод
26-04-2023
Не все майно подружжя підлягає поділу Не все майно подружжя підлягає поділу
Адвокат Smartsolutions Микола Крупка аналізує сімейний кодекс України й питання поділу майна колишні
17-04-2023
Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі
Розглянули детальніше нові пункти в законі, які повинні полегшити становище деяких власників знищено
17-02-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone