Законом України № 2120 від 15 березня 2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (далі – Закон 2120) внесено зміни до встановленого Податковим кодексом України (далі – ПКУ) порядку справляння плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних та юридичних осіб.

Так, пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ було доповнено:

1. Підпунктом 69.14, яким визначено, що тимчасово, з березня 2022 року по                              31 грудня року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано на території України воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди;

2. Підпунктом 69.22, згідно якого тимчасово, на період з 01 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ. При цьому платники податку – юридичні особи протягом шести календарних місяців після місяця, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відображаються зміни розміру податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за відповідний податковий період.

Цими нормами ПКУ визначено, що перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, затверджується Кабінетом Міністрів України (далі КМУ). Але 6 грудня 2022 року КМУ ухвалив постанову № 1364, якою встановив, що перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням (далі – Мінінтеграції) з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій. Перелік передбачає дві градації ведення бойових дій на території: активні та можливі. Окремим розділом у переліку визначаються окуповані території, при цьому перелік буде масштабуватись до рівня окремих населених пунктів, а не громад.

Наказом Мінінтеграції № 309 від 22.12.2022 року затверджено новий Перелік і з цього моменту можливим є застосування положень, передбачених підпунктами 69.14, 69.22 пункту 69  підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. До Переліку ретроспективно включені території, на яких велися бойові дії та які були тимчасово окуповані з 24 лютого 2022 року і на яких бойові дії або тимчасова окупація завершилися. На даний момент це території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і м. Києва. При цьому сам Перелік не є фіксованим і регулярно актуалізується Мінінтеграції, на що теж слід звернути увагу.

З урахуванням зазначеного вище, також виникає питання відповідальності та штрафів, адже несплата податків тягне за собою передбачену ПКУ відповідальність для осіб, які їх не сплачують.

І в такомувипадку слід звернутися до положень підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з яким у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Відповідно до Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” ПКУ, затвердженого Наказом Мінфіну № 225 від 29.07.2022, підставами неможливості виконання платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами податкових обов’язків (у тому числі обов’язків податкових агентів) є:

1) втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ;

2) неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ;

3) використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання, пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я посадової особи платника податків або неможливе у зв’язку з встановленням уповноваженими органами державної влади відповідно до закону в умовах воєнного стану заборон та/або обмежень;

4) можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних, та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо (виключно в частині виконання визначених цим абзацом обов’язків);

5) відсутність у платника податків інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову та фінансову звітність, відсутність можливості у власника призначити таких посадових осіб за умови відсутності у такого платника податків об’єктів оподаткування, або показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ, може бути пов’язана з такими обставинами:

– посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що відсутність такого співвласника (акціонера, учасника, засновника) унеможливлює прийняття рішення про призначення на постійній або тимчасовій основі іншої посадової особи;

– юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка одночасно є єдиною посадовою особою такої юридичної особи;

6) перебування (податкова адреса платника податків та/або фактичне знаходження / знаходження виробничих потужностей тощо) на території населеного пункту, у якому ведуться воєнні (бойові) дії, який (які) знаходиться в оточенні (блокуванні) або тимчасово окупований збройними формуваннями РФ;

7) інші обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), підтверджені документально.

При цьому відповідно до підпункту 129.9.7 пункту 129.9 статті 129 ПКУ пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану.

Тобто до платників податку на майно, у яких відсутня можливість виконувати податкові обов’язки, та якщо вони сплатили такі зобов’язання протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, , передбачена ПКУ відповідальність не застосовується.

Контактна особа
Анатолій Житник
Анатолій Житник
Старший юрист
Дізнатися більше
Рішення
Нерухомість
Оподаткування та податкові спори
Останні публікації
Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році
Адвокат Віталій Волошин розповів про пороги у 2023 році для притягнення до кримінальної відповідальн
25-01-2023
Придбання зброї під час війни Придбання зброї під час війни
Питання права володіння громадян зброєю було актуальним завжди. А у військовий час ця актуальність с
11-11-2022
Працевлаштування іноземців: що змінилось у жовтні 2022 Працевлаштування іноземців: що змінилось у жовтні 2022
Набула чинності нова редакція Закону України «Про зайнятість населення». Юристи Smartsolutions поясн
4-11-2022
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone