Ми писали про зміни в Кодексі законів про працю України щодо врегулювання гнучкого режиму робочого часу і законодавець знову повернувся до цього питання. І дійсно, для врегулювання не такого і простого питання як організація роботи поза робочим місцем однієї статті в нормативному акті не досить.

04.02.2021р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу», який набув чинності 27.02.2021р.

Статтю 29 КЗпП України доповнено двома абзацами, що стосуються виконання власником або уповноваженим ним органом обов’язку надати певну інформацію до початку роботи працівника за трудовим договором.

Так, при укладенні трудового договору про дистанційну роботу власник або уповноважений ним орган повинен ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, а також надати працівникові рекомендації щодо роботи з обладнанням та засобами, які власник або уповноважений ним орган надає працівнику для виконання певного обсягу робіт. Ознайомлення може відбуватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо безпеки праці.

Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами власника або уповноваженого ним органу щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв’язку. У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними документами між власником або уповноваженим ним органом та працівником.

Це дещо ускладнить роботу кадрової служби та співробітників підприємства, які виконують функції служби охорони праці, хоч і розширить їх можливості.

Звертаю увагу на те, що докази надання працівнику всієї інформації, передбаченої законодавством, все одно потрібно зберігати, в т.ч. і електронні документи.

Електронний документообіг врегульовано Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Стаття 62 КЗпП України зазнала більш кардинальних змін. З позитивних змін варто зазначити скасування обов’язкового попередження працівника про запровадження гнучкого режиму робочого дня за два місяці до його впровадження за певних обставин.

Враховуючи, що дане положення можливо використовувати тільки на час загрози поширення епідемії, пандемії та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру відміна попереднього попередження за два місяці тут виглядає логічно і закономірно.

Але і у цьому разі з таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження гнучкого режиму робочого часу.

В новій редакції ст. 60 КЗпП України визначено, що гнучкий режим робочого часу може встановлюватися як за заявою працівника з прийнятними для нього часовими межами графіка роботи без дотримання вимог щодо повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну режиму роботи, так і власником або уповноваженим ним органом – у разі виробничої необхідності з обов’язковим повідомленням працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну режиму роботи.

Але мова йде про МОЖЛИВІСТЬ запровадження, а не про обов’язок підприємства. Тому, якщо працівник має бажання працювати за гнучким режимом, йому потрібно досягати домовленості з керівництвом.

Цією ж статтею передбачено, що у разі порушення встановленого гнучкого режиму робочого часу, крім застосування відповідних дисциплінарних стягнень, працівник може бути переведений на загальний режим роботи без дотримання вимоги щодо повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов праці.

Якщо раніше дистанційна робота ототожнювалася з надомною, то новим законом дистанційна та надомна робота регулюється окремими статтями і при оформленні наказу про запровадження гнучкого режиму роботи, варто обміркувати, яку саме форму організації праці варто обрати.

Новим законом також врегульовано питання матеріальної відповідальності працівника та проведення інструктажу з (навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки при впровадженні гнучкого режиму роботи.

Команда Smartsolutions Law Group завжди готова надати професійну правову допомогу у питаннях законодавства про працю та і допомогти із консультацією чи веденням вашої справи в суді.

Контактна особа
Микола Крупка
Микола Крупка
Адвокат
Дізнатися більше
Рішення
Трудові спори
Останні публікації
Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні    Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні  
28.04.2023 року набув чинності Закон, який запроваджено Загальний стандарт звітності та належної пер
24-05-2023
Зміни у порядку реєстрації авторських прав 2023 Зміни у порядку реєстрації авторських прав 2023
Про основні зміни, запроваджені Законом України «Про авторське право і суміжні права» – розповіла по
1-05-2023
Збір доказів з метою визначення розміру збитків, завданих збройною агресією Збір доказів з метою визначення розміру збитків, завданих збройною агресією
Адвокатеса Катерина Стаднік описала процес фіксації доказів завданих збитків, що реалізується шляхом
25-04-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone