19.09.2022 НКЦПФР прийняла рішення № 1183 “Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану” (далі – Рішення № 1183), яким змінила умови проведення загальних зборів акціонерів для акціонерних товариств, що діяли з березня 2022 року.

До цього моменту рішенням НКЦПФР “Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану” від 16 березня 2022 року № 177 (втратило свою чинність згідно з рішенням НКЦПФР від 19 вересня 2022 року № 1184) було визначено, що в період дії воєнного стану загальні збори акціонерів (далі – ЗЗА) можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі – Тимчасовий порядок). Збори мали бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану, і цей строк був установлений для всіх акціонерних товариств без винятку.

Рішенням № 1183 ця умова була змінена, і на даний момент акціонерні товариства, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, які не є тимчасово окупованими рф територіями України (тимчасово окупованими територіями) відповідно до ст. 11 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, повинні провести річні загальні збори до 31.12.2022 включно.

Тобто якщо раніше акціонерним товариствам надавали можливість вирішувати, проводити чи не проводити ЗЗА в період дії воєнного стану, то сьогодні маємо говорити вже про обов’язок провести річні ЗЗА. Це підтверджує і НКЦПФР, яка наголошує, що, якщо акціонерні товариства не проведуть річні ЗЗА у встановлений строк, НКЦПФР застосовуватиме доступні їй засоби впливу: винесення попередження та розпорядження про усунення правопорушення.

Але є і винятки. Рішенням № 1183 визначено, що в разі неможливості проведення ЗЗА у зв’язку з розташуванням акціонерних товариств на тимчасово окупованих рф територіях ЗЗА мають бути проведені такими товариствами протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

Щодо порядку проведення ЗЗА, то Рішенням № 1183 на період дії воєнного стану залишено можливість проведення ЗЗА дистанційно відповідно до зазначеного Тимчасового порядку, але тепер дистанційне проведення ЗЗА не є єдиною та виключною можливістю проведення зборів.

Так, даним рішенням визначено, що на період дії воєнного стану ЗЗА акціонерного товариства можуть бути проведені одним із таких способів:

– дистанційне проведення відповідно до Тимчасового порядку;

– проведення ЗЗА, у яких беруть участь акціонери – власники 100 % голосуючих акцій акціонерного товариства відповідно до порядку, встановленого рішенням НКЦПФР від 06.11.2022 р. № 1318.

І цей перелік є виключним, а проведення ЗЗА в період дії воєнного стану іншим, ніж визначені вище способи, розглядається як порушення.

Можливість проведення ЗЗА лише вказаними двома способами обумовлене дотриманням вимог ст. 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, якою забороняється в умовах воєнного стану, зокрема, проведення масових зібрань, до яких НКЦПФР відносить у тому числі й ЗЗА.

Дистанційне проведення ЗЗА є добре знайомою процедурою, застосовною в Україні ще з 2020 року. На відміну від передбаченого Законом України “Про акціонерні товариства” класичного порядку скликання та проведення ЗЗА, коли необхідна фізична присутність акціонерів, дана процедура дозволяє провести ЗЗА в електронному вигляді з дотриманням строків, порядку дій та вимог до документів, що передбачені Тимчасовим порядком.

І якщо дистанційне проведення ЗЗА вже є частиною постійної корпоративної діяльності акціонерних товариств, то проведення ЗЗА, у яких беруть участь акціонери – власники 100 % голосуючих акцій акціонерного товариства, є новою нормою у законодавстві, на якій зупинимося детальніше.

Відповідно до порядку, встановленого рішенням НКЦПФР “Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій” від 06.11.2022 р. № 1318 (далі – Рішення №1318), у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 % голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції ЗЗА відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

У даному випадку положення статей 33 – 48 Закону України “Про акціонерні товариства” щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовують, хоча рішення ЗЗА, проведених відповідно до порядку, визначеного Рішенням № 1318, оформляють у вигляді протоколу ЗЗА згідно з вимогами ст. 46 даного Закону. Протокол підписується всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 % голосуючих акцій товариства.

Слід також ураховувати, що рішення, прийняті на таких ЗЗА, вважається дійсним, за умови виконання всіх зазначених нижче вимог:

1) на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами п. 1, акціонери (їх представники), які взяли участь у ЗЗА, є власниками 100 % голосуючих акцій товариства;

3) протокол ЗЗА підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 % голосуючих акцій товариства (їх представниками);

4) загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, ЗЗА якого проводяться відповідно до Рішення № 1318, не може перевищувати 5 осіб.

Як підсумок зазначимо: незважаючи на війну в Україні, складні умови здійснення господарської діяльності, держава створює для акціонерних товариств нормативно-правові умови для оперативного вирішення управлінських та корпоративних питань їх поточної діяльності.

 

Матеріал опубліковано в аналітичному виданні Юрист&Закон

Контактна особа
Анатолій Житник
Анатолій Житник
Старший юрист
Дізнатися більше
Рішення
Корпоративне право
Останні публікації
Надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних Надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних
Складні часи переживають зараз всі в Україні. Нелегко доводиться і бізнесу. Як ніколи йому потрібна
3-03-2023
Оскарження дискримінаційних вимог в публічних закупівлях Оскарження дискримінаційних вимог в публічних закупівлях
У продовження публікацій щодо захисту інтересів клієнтів Smartsolutions в публічних закупівлях ділим
1-03-2023
Боротьба з піратством-2023: одержано черговий обвинувальний вирок суду Боротьба з піратством-2023: одержано черговий обвинувальний вирок суду
Команда практики Аnti-piracy Smartsolutions активно продовжує захист правовласників у боротьбі з пір
24-02-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone