З березня цього року до законодавства було внесено чимало змін, покликаних врегулювати відносини між працівниками та роботодавцями в умовах нових, воєнних реалій.

19.08.2022р. набув чинності Закон України від 19.07.2022р. за № 2434 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність», яким було внесено ряд змін до нормативних актів, що регулюють трудові відносини.

Вказаним нормативним актом передбачено зміни до врегулювання трудових відносин суб’єктів малого та середнього підприємництва

Даний закон застосовується до трудових відносин, що виникають:

  • між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;
  • або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом (з 01.10.2022р. – понад 53 600,00 грн.).

У законі чітко вказується, що застосування спрощеного режиму між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання, може застосовуватися у відносинах виключно на добровільних засадах.

Такий режим передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі.

Забороняється примушення працівника до укладення трудового договору, який містить умови, щодо яких між працівником та роботодавцем не досягнуто взаємної згоди. 

Основні нововведення

Вимоги щодо ведення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчої документації, в тому числі щодо режиму робочого часу та часу відпочинку, відпусток, а також інших документів з питань, що врегульовані трудовим договором, не поширюються на роботодавців, які застосовують спрощений режим.

Але обов’язок щодо ведення обліку трудової діяльності в електронній формі та подання звітності стосовно персоналу до державних органів ведення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі покладається на роботодавця.

В умовах спрощеного режиму та за умови, що це не суперечить іншим положенням Кодексу законів про працю України, сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленої законом мінімальної заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій, визначених цим Кодексом.

Також розширюються можливості сторін трудового договору регулювати питання надання та використання відпусток, в т.ч. і відпусток без збереження заробітної плати.

За взаємною згодою працівника та роботодавця може укладатися безстроковий або строковий трудовий договір. Строковий трудовий договір укладається на визначений строк або на час виконання певної роботи.

У разі, якщо строковим трудовим договором не визначено умов його поновлення, такий трудовий договір вважається припиненим у визначений в договорі строк або після завершення виконання робіт.

Законом встановлено істотні умови трудового договору, стосовно яких сторони обов’язково повинні досягнути згоди, що повинно бути зафіксовано в договорі.

Враховуючи, що тільки перелік умов налічує 16 пунктів, очевидно, що оформити його у формі заяви про прийняття на роботу та наказу про прийняття було практично нереально. Але і в самому законі чітко вказано, що трудовий договір укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної зі сторін).

Звичайно, новацією є те, що за згодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути укладений у формі електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Трудовий договір за домовленістю між працівником та роботодавцем може передбачати підстави та порядок залучення працівника до роботи у понаднормовий і нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні із зазначенням розміру оплати за таку роботу. При цьому розмір такої оплати не може бути меншим від розміру, визначеного відповідними статтями цього Кодексу. Тобто сторони договору можуть самостійно визначити додаткові, порівняно з Кодексом про працю України, підстави для залучення працівників до вказаних робіт.

Залучення працівника до роботи в понаднормовий час на умовах і в порядку, визначених трудовим договором, здійснюється без дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства.

Окремо акцентується увага на тому, що при зазначенні в трудовому договорі умов праці в документі необхідно вказувати інформацію про умови праці, наявність/відсутність на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також визначити встановлені законом права працівника на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах. Працівник вважається поінформованим про умови праці та наявність/відсутність на його робочому місці небезпечних факторів з моменту підписання ним трудового договору.

При проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків, а також при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування, законом передбачено інформування профспілкового органу підприємства (профспілкового представника) протягом наступного робочого дня. У попередній редакції надурочні роботи дозволялися проводити в усіх випадках лише після інформування виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства.

Змін зазнав також порядок розірвання трудового договору.

Так, трудовий договір розривається за ініціативою роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику у спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення офіційного повідомлення про розірвання трудового договору.

У разі надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору засобами поштового зв’язку трудовий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення роботодавця про розірвання трудового договору або через сім календарних днів з дня надходження поштового відправлення роботодавця у поштове відділення за адресою працівника.

В умовах спрощеного режиму норми статті 43 Кодексу законів про працю України про необхідність отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на розірвання трудового договору не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

З метою захисту працівників від необґрунтованого звільнення законом встановлено обов’язок виплати роботодавцем компенсаційної виплати у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, не передбачених цим Кодексом, що здійснюється з обґрунтуванням (зазначенням) причин такого розірвання та з наданням працівнику компенсаційної виплати в розмірі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше:

1) половини мінімальної заробітної плати – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 30 днів;

2) мінімальної заробітної плати – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 30 днів;

3) трьох мінімальних заробітних плат – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад один рік;

4) п’яти мінімальних заробітних плат – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад два роки. 

Якщо ви потребуєте кваліфікованої консультації юриста або вам потрібні послуги адвоката – звертайтесь до команди Smartsolutions, яка пропонує якісні рішення у правовій, податковій та фінансовій сферах

Разом із Благодійним фондом «Smart Angel» Smartsolutions здійснює збір коштів на потреби Збройних сил України та забезпечення найнеобхіднішим дітей, які постраждали від збройної агресії рф проти України. Підтримати наш проект можна за посиланням.

Бажаємо здоров’я і перемоги над ворогом! Слава Україні!

Контактна особа
Микола Крупка
Микола Крупка
Адвокат
Дізнатися більше
Рішення
Трудові спори
Супровід операційної діяльності бізнесу
Останні публікації
Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі
Розглянули детальніше нові пункти в законі, які повинні полегшити становище деяких власників знищено
17-02-2023
Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році
Адвокат Віталій Волошин розповів про пороги у 2023 році для притягнення до кримінальної відповідальн
25-01-2023
Придбання зброї під час війни Придбання зброї під час війни
Питання права володіння громадян зброєю було актуальним завжди. А у військовий час ця актуальність с
11-11-2022
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone