28 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення» № 361-ІХ (далі — Закон).

Закон істотно розширив перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — спеціально визначені СПФМ), які зобов’язані відстежувати фінансові операції та в разі підозрілих транзакцій повідомляти про це у відповідні контролюючі органи. Наразі це:

 • суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги

 • адвокати

 • адвокатські бюро та об’єднання

 • нотаріуси

 • суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, бухгалтери

 • аудиторські фірми, аудитори

Виключення становлять особи, які надають послуги в рамках трудових правовідносин.

Чинне законодавство України закріплює, що обов’язки спеціально визначених СПФМ здійснюються лише у разі, якщо вони задіяні у фінансовій операції для свого клієнта щодо:

 • купівлі-продажу нерухомості

 • управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах

 • управління активами клієнта

 • залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними

 • утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу корпоративних прав юридичних осіб

Тобто, якщо вищезазначені СПФМ не надають послуги, що пов’язані із переліком операцій, зазначеним вище, то й обов’язку стати на облік у Держфінмоніторингу у них на цей момент не виникає.

Згідно із Законом, до обов’язків спеціально визначених СПФМ віднесено:

 • перевірку нових і вже існуючих клієнтів

 • моніторинг фінансових операцій клієнта та інформування спеціально уповноважених органів про виявлені підозрілі фінансові операції або спроби їх проведення (незалежно від суми) негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри

 • моніторинг та інформування спеціально уповноважених органів про відмінності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (далі — ЄДР) та інформацією, отриманою в результаті здійснення належної перевірки клієнта.

Тож відтепер при перевірці клієнта потрібно забезпечувати постійну актуалізацію даних, документів та інформації про клієнта, його кінцевого бенефіціара, встановлення мети і характеру майбутніх ділових відносин.

Спеціально визначеним СПФМ забороняється розкривати інформацію особам, які брали участь у таких операціях, про здійснення інформування щодо них. Однак, наприклад, якщо адвокат намагається відмовити клієнта чи учасника сумнівної операції від вчинення дій (здійснення діяльності) з порушенням чинного законодавства, таке застереження діяти не буде.

Необхідні дії для впровадження вимог фінмоніторингу на рівні компанії

Спеціально визначеним СПФМ необхідно створити внутрішню систему фінансового моніторингу, яка має відповідати Закону та засадам, що визначені відповідним регулятором, а саме:

 • розробити та впровадити правила та програму здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (накази, опитувальники, анкети тощо)

 • стати на облік у спеціально уповноваженому органі

 • призначити відповідального за фінмоніторинг — працівника, що має хорошу ділову репутацію

 • забезпечити належний фінмоніторинг клієнта, щоб виявляти підозрілі фінансові операції незалежно від рівня ризику ділових відносин із партнером

 • належно перевіряти нових і наявних контрагентів

 • надавати інформацію на запит Держфінмоніторингу

 • повідомляти Держфінмоніторинг про:

 • підозрілі фінансові операції або спроби їх провести незалежно від суми — негайно після виникнення підозри;

 • розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарів, що містяться в ЄДР, та інформації, виявленої під час перевірки — не пізніше 10-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, коли виявив розбіжності.

Відповідальний працівник зобов’язаний пройти навчання та скласти іспит в акредитованому Державною службою фінансового моніторингу України закладі освіти з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму.

Групи, учасниками яких є СПФМ, розробляють та впроваджують єдині правила фінансового моніторингу, що, зокрема, включають процедуру використання інформації в межах групи з метою фінансового моніторингу. Такі правила поширюються на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до групи, їх філії та дочірні компанії, розташовані в інших країнах.

До того ж, спеціально визначені СПФМ повинні здійснювати:

 • ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта)

 • виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації

 • управління ризиками та розробку критеріїв ризиків

 • реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та здійснювати інші обов’язки

Відповідно до положень Закону, фінансові операції є підозрілими, якщо відповідають хоча б одній з таких ознак:

 • проведені незвичайним способом

 • є складними фінансовими операціями

 • є значними

 • не мають очевидної законної або економічної мети

Відповідальність для спеціально визначених СПФМ

Передбачається декілька видів санкцій, які можуть бути застосовані до СПФМ, зокрема:

 • письмове застереження

 • вимога відсторонити від роботи винну посадову особу

 • укладення письмової угоди, за якою СПФМ має сплатити визначене грошове зобов’язання і вжити заходів, аби усунути та/або не допускати у подальшій діяльності порушень вимог законодавства, підвищити ефективність функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо

Фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання вимог Закону у розмірі 20 000 НМДГ (340 000 грн.):

 • за невиявлення (несвоєчасне виявлення) фінансових операцій, що підпадають під фінмоніторинг

 • невиконання вимоги про відмову від установлення (підтримки) ділових відносин, проведення фінансової операції

 • неподання (несвоєчасне подання), порушення порядку подання або подання недостовірної інформації Держфінмоніторингу в законодавчо встановлених випадках

Факти порушень законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фіксують посадові особи Держфінмоніторингу. Це відбувається під час здійснення нагляду за діяльністю суб’єктів первинного моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок (виїзних або невиїзних). Порушення фіксуються у відповідних актах перевірок суб’єктів фінмоніторингу.

Підсумки

 • Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконуються лише у разі участі у фінансовій операції для свого клієнта — нотаріусами, адвокатами, адвокатськими об’єднаннями та бюро, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги, особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку.

 • Спеціально визначені СПФМ не зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг про порогові фінансові операції (400 000 грн.), проте зобов’язані повідомляти про підозрілі операції або спробу їх проведення.

 • У разі порушення вимог Закону адвоката може бути притягнуто до відповідальності. Однак, під час проведення контролю уповноважені суб’єкти повинні дотримуватись встановлених Законом особливостей та виключних випадків виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу — в тому числі і щодо дотримання адвокатської таємниці.

Спеціально визначений СПФМ набуває такий статус лише з моменту встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з фінансових правочинів, та у разі, якщо він задіяний у фінансовій операції для свого клієнта та/або у випадках, якщо у СПФМ виникають підозри.

Спеціально визначений СПФМ може не повідомляти Держфінмоніторинг про свої підозри у разі, коли відповідна інформація є предметом його професійної таємниці. Однак, при повідомленні такої інформації Держфінмоніторингу СПФМ звільняється від відповідальності за її розголошення.

У разі, якщо ви маєте необхідність у роз’ясненні положень прийнятого законодавства щодо фінансового моніторингу, юристи Smartsolutions Law Group прийдуть на допомогу та зможуть надати необхідні консультації та вичерпні відповіді на ваші питання.

Рішення
Супровід операційної діяльності бізнесу
Останні публікації
Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні   Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні  
28.04.2023 року набув чинності Закон, який запроваджено Загальний стандарт звітності та належної пер
24-05-2023
Зміни у порядку реєстрації авторських прав 2023 Зміни у порядку реєстрації авторських прав 2023
Про основні зміни, запроваджені Законом України «Про авторське право і суміжні права» – розповіла по
1-05-2023
Збір доказів з метою визначення розміру збитків, завданих збройною агресією Збір доказів з метою визначення розміру збитків, завданих збройною агресією
Адвокатеса Катерина Стаднік описала процес фіксації доказів завданих збитків, що реалізується шляхом
25-04-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone