Війна в Україні призвела до масового переміщення людей як по Україні, так і за кордон. При цьому величезна кількість людей втратила можливість працювати і як найманий працівник, і як самозайнята особа.

Проблеми в сфері зайнятості вимагали їх оперативного врегулювання з урахуванням нинішніх воєнних реалій. Так, всього протягом 10 днів законопроект з даного питання «пройшов» шлях від подання до Верховної Ради України до його прийняття., і 07.05.2022р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану», яким внесено зміни до законів України.

З найбільш важливих, на нашу думку, змін до чинних нормативних актів пропонуємо розглянути наступні.

У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачено, що під час дії воєнного стану (втім, як і раніше на час карантину у зв’язку з COVID-19) допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

Призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам або особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у відповідних державних реєстрах та інформаційних системах. 

Щоб перевірити, чи визнана територія, на якій Ви проживаєте такою, де ведуться бойові дії, Ви можете самостійно пересвідчитись у наявності відповідного наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на їх офіційному веб-сайті або отримати консультацію у юриста.

До отримання відомостей стосовно вказаних вище осіб допомога по безробіттю призначається їм у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів/ Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Передбачено, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Звертаємо вашу увагу, що виплата допомоги по безробіттю припиняється з підстав, визначених статтею 31 цього Закону, а також (що сьогодні досить актуально) у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів.

Законом України «Про зайнятість населення» і раніше було передбачено право особи, яку було визнано безробітною, на отримання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності. Але у регулюванні отримання цієї допомоги відбулися деякі зміни.

Так, у ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» вилучено положення, що у разі припинення або нездійснення підприємницької діяльності впродовж двох років з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця така особа не має права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

Вказані зміни  дозволяють знову звернутися за допомогою для організації підприємницької діяльності до закінчення вказаного дворічного строку. Але це не означає, що таку допомогу будуть надавати всім бажаючим. Порядок надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності та її повернення, а також граничний розмір такої допомоги затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Також Законом доповнено перелік підстав для припинення реєстрації безробітного. 

Якщо Ви зареєстровані як безробітний не забувайте регулярно надавати до центру зайнятості підтвердження свого статусу, оскільки не підтвердження без поважних причин будь-якими засобами комунікації (у тому числі електронними) наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного протягом 30 робочих днів з дня, наступного за днем останнього підтвердження (відвідування) (під час дії надзвичайного або воєнного стану, карантину, у разі виникнення надзвичайної ситуації) призведе до припинення реєстрації безробітного. 

Наявність поважних причин необхідно підтвердити відповідними документами.   Який саме документ надавати залежить від конкретних обставин.

Новації впроваджені також в питанні призначення та виплати допомоги по частковому безробіттю як державної підтримки застрахованих осіб у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Так, перелічено випадки, коли допомога по частковому безробіттю не надається, зокрема працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування або закладів, установ, організацій, створених ними у встановленому порядку, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Важливим нововведенням вважаємо також те, що під час дії воєнного стану:

  • статус безробітного надається особі з першого дня її реєстрації у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за особистою заявою без вимоги щодо наявності підходящої роботи;
  • особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, може звернутися до будь-якого територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про надання статусу безробітного.

І наостанок звертаємо вашу увагу на зміни  порядку розірвання трудового договору для внутрішньо переміщених осіб.

Статтею 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» тепер передбачено, що внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до пункту 1 статті 36 (за угодою сторін), статті 38 (розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника), статті 39 (розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника) Кодексу законів про працю України у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким ТД (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття має право припинити такий ТД в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору. Датою припинення ТД в такому разі є день, наступний за днем подання такої заяви.

 У день припинення трудового договору Центр зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи повідомляє про це:

  • роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними);
  • територіальний орган Пенсійного фонду України;
  • територіальний орган Державної податкової служби.

Маємо надію, що наш огляд став корисним для Вас. У разі необхідності в більш детальному аналізі  або в практичному застосуванні тих чи інших правових норм, звертайтесь до експертів команди Smartsolutions, які зможуть надати кваліфіковану консультацію та допомогу.

Бережіть себе та до скорої зустрічі під мирним небом!

Контактна особа
Микола Крупка
Микола Крупка
Адвокат
Дізнатися більше
Рішення
Трудові спори
Супровід операційної діяльності бізнесу
Останні публікації
Матеріальна допомога від іноземної держави громадянину України – податкові наслідки та декларування за 2022 рік? Матеріальна допомога від іноземної держави громадянину України – податкові наслідки та декларування за 2022 рік?
Бухгалтерка Вероніка Тринчук розповіла, як оподатковується допомога від іноземних держав та міжнарод
26-04-2023
Не все майно подружжя підлягає поділу Не все майно подружжя підлягає поділу
Адвокат Smartsolutions Микола Крупка аналізує сімейний кодекс України й питання поділу майна колишні
17-04-2023
Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі
Розглянули детальніше нові пункти в законі, які повинні полегшити становище деяких власників знищено
17-02-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone