Започатковуючи бізнес, партнери керуються спільною метою та цілями. Проте, не завжди їх цілі довгострокові та направлені в одному напрямку. Трапляються ситуації, коли партнери приймають рішення розійтися. Не будемо заглиблюватись в юридичні тонкощі та особливості виходу зі складу учасників, а поговоримо про податкові наслідки виходу учасників зі складу товариства — бо саме вони можуть стати неприємним сюрпризом.

У платників податків дедалі частіше виникають питання з приводу правомірності податкових повідомлень-рішень щодо незадекларованих інвестиційних прибутків від продажу корпоративних прав в щорічній декларації. Чи законні такі дії контролюючих органів? Чи може це стосуватися вас? На ці та інші питання спробуємо знайти відповіді далі.

Тема щодо оподаткування та декларування інвестиційних прибутків стане для вас актуальною, якщо в поточному календарному році ви:

  • продавали інвестиційні активи

  • обмінювали один інвестиційний актив на інший інвестиційний актив

  • здійснювали зворотній викуп або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;

  • отримали кошти або майно (майнові права), попередньо внесені до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу з числа засновників (учасників), зменшення статутного капіталу або ліквідації такого емітента.

  • Що таке інвестиційний актив?

Згідно з тлумаченням в пп. 170.2.7. статті 170 Податкового Кодексу України, це пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом. Під придбанням інвестиційного активу ПКУ розуміє операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи-резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

  • Що є об’єктом оподаткування з продажу інвестиційних активів?

Об’єктом оподаткування є інвестиційний прибуток, який є позитивною різницею між доходом, отриманим платником податку від проведення операцій з цінними паперами, з урахуванням курсової різниці, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, та документально підтвердженими витратами на придбання таких інвестиційних активів (згідно пп. 14.1.81. ПКУ).

Платник податку веде облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток) за наслідками такого звітного (податкового) року (пп. 164.2.9. ПКУ).

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від’ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення. Таке від’ємне значення називається інвестиційним збитком.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Розглянемо приклад. Ви, як фізична особа, придбали інвестиційний актив — частку в статутному капіталі юридичної особи — за 5 000 гривень. Потім ви вирішили її продати іншій фізичній особі за 5 000 гривень. Фінансовий результат від цих операцій дорівнює нулю. Якщо ж той самий актив ви продаєте за 10 000 гривень, тоді інвестиційний прибуток складає 5 000 гривень і підлягає оподаткуванню. Якщо ціна продажу дорівнює 2 500 гривень, фінансовий результат такого продажу — інвестиційний збиток в розмірі 2 500 гривень.

  • Як оподатковується інвестиційний прибуток?

Він оподатковується у загальному порядку — податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%.

Але є виключення. Якщо платник податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів отримав дохід, сума якого не перевищує розмір місячного прожиткового мінімуму (актуальний для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, такий дохід не оподатковується та не включається до загального річного оподатковуваного доходу (пп. 170.2.8. ПКУ). В 2020 році сума такого доходу складає 2 940 гривень. Наприклад, якщо дохід від продажу інвестиційного активу становить 1 000 гривень, його можна не включати до складу загального річного оподатковуваного доходу.

  • Як декларується інвестиційний прибуток?

Задекларувати операції з інвестиційними активами потрібно до 01 травня року наступного за звітним у щорічній Податковій декларації про майновий стан і доходи (Додаток 1 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»).

  • Які доходи декларувати не потрібно?

Не декларуємо доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких не оподатковується або оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок.

Що ми маємо станом на 2020 рік? Якщо цього року ви отримали дохід від продажу інвестиційного активу сумою менше, ніж 2 940 гривень, такий дохід не підлягає оподаткуванню і його можна не декларувати. В усіх інших випадках платник податків має задекларувати продаж інвестиційних активів, навіть якщо фінансовий результат від такого продажу дорівнює нулю або створює інвестиційний збиток.

Суму податкового зобов’язання, у разі наявності задекларованого інвестиційного прибутку, слід сплатити самостійно до 1 серпня року, що настає за звітнім.

Якщо у вас є питання з приводу оподаткування, ви потребуєте правової допомоги із підготовкою та поданням щорічної Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи або маєте потребу у правовій підтримці при неправомірних податкових рішеннях, професійна команда Smartsolutions Law Group завжди готова вам допомогти.

Контактна особа
Анастасія Шостак
Анастасія Шостак
Директорка Департаменту бухгалтерського та податкового обліку, сертифікована бухгалтерка-практик
Дізнатися більше
Рішення
Інвестиційні проекти
Податкове декларування
Останні публікації
Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні    Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні  
28.04.2023 року набув чинності Закон, який запроваджено Загальний стандарт звітності та належної пер
24-05-2023
Зміни у порядку реєстрації авторських прав 2023 Зміни у порядку реєстрації авторських прав 2023
Про основні зміни, запроваджені Законом України «Про авторське право і суміжні права» – розповіла по
1-05-2023
Збір доказів з метою визначення розміру збитків, завданих збройною агресією Збір доказів з метою визначення розміру збитків, завданих збройною агресією
Адвокатеса Катерина Стаднік описала процес фіксації доказів завданих збитків, що реалізується шляхом
25-04-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone