Стаття 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі за текстом Закон №1667) визначає, що резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:

  1. здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою цієї статті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;
  2. розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;
  3. середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;
  4. сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);
  5. щодо юридичної особи відсутні обставини, передбачені ч. 2 ст. 5 Закону №1667.

При цьому, Закон №1667 встановлює спеціальні більш м’які умови, за яких стартап чи компанія-стартапер може стати резидентом Дія Сіті та перебувати в такому статусі протягом певного періоду.

Так, ч. 3 ст. 5 Закону №1667 встановлює, що юридична особа, яка відповідає не всім вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті, має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови дотримання, зокрема, вимог, передбачених п.п. 1, 4 і 5 ч. 1 ст. 5 Закону №1667.

Саме таким чином стартапам надається час, що складає не менше 1 року, протягом якого вони повинні виконати загальні вимоги для резидента Дія Сіті, зокрема встановити постійний розмір винагороди фахівців не менше ніж 1200 євро та досягти кількості фахівців не менше ніж 9 осіб. 

Тобто фактично це пільгові умови, за яких стартап може стати резидентом Дія Сіті і продовжувати ним бути протягом певного періоду, та які надає держава з метою мінімального фінансового навантаження для стартапів протягом даного періоду.

І якщо після настання зазначеного терміну юридична особа відповідає всім вимогам, передбаченим п.п. 1-5 ч. 1 ст. 5 Закону №1667, вона продовжує перебувати в статусі резидента Дія Сіті, а от невиконання цих вимог після закінчення зазначеного вище терміну стане підставою для припинення резидентства. 

Це є загальна норма, визначена Законом №1667, але слід відмітити, що відповідно до Постанови КМУ № 382 від 29 березня 2022 року «Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» на період дії воєнного стану та до 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування воєнного стану, невідповідність даним критеріям не є причиною для позбавлення статусу резидентства Дія Сіті.

Що ж стосується нарахування та сплати стартапами податків протягом періоду, в якому постійний розмір винагороди фахівців є меншим ніж 1200 євро або ж кількість залучених фахівців менша ніж 9 осіб, то слід відзначити наступне.

Податковим кодексом України (далі по тексту ПКУ) встановлена ставка податку з доходів фізичних осіб (далі за текстом ПДФО) у розмірі 5 відсотків для всіх без виключення резидентів Дія Сіті, яка може застосовуватись ними за умови дотримання встановлених вимог, а саме вимог, визначених п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 5 Закону №1667.

І згідно пп. 170.141.5 розділу 4 ПКУ у разі, якщо податковий агент – резидент Дія Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначеним п.п.2, 3 ч. 1 ст. 5 Закону №1667, він зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску самостійно нарахувати податок за ставкою, установленою п. 167.1 ПКУ (18 %), щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, передбачених у пп. «а» – «б» пп. 170.141.2 ПКУ, які було виплачено протягом такого календарного місяця, і сплатити його до подання податкового розрахунку. 

Тобто якщо резидент Дія Сіті не відповідає зазначеним вище вимогам у відповідному календарному місяці, він зобов’язаний самостійно нарахувати та вже з власних коштів сплатити до бюджету ПДФО, застосовуючи базову ставку податку 18% від доходу, нарахованого (виплаченого) спеціалістам у відповідному місяці.

При цьому сума такого сплаченого резидентом Дія Сіті податку не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів цього резидента.

Як висновок відзначаємо, що стартапи, які стали резидентами Дія Сіті, з урахуванням вимог законодавства мають можливість зменшити фінансове навантаження на свій бізнес за рахунок невиконання вимог щодо розміру винагороди фахівців або кількості залучених фахівців, що встановлені Законом №1667, і вкласти заощаджені таким чином кошти у розвиток проекту, але при цьому отримують додаткове фінансове навантаження у вигляді необхідності нарахування та сплати ПДФО за базовою ставкою.

Контактна особа
Анатолій Житник
Анатолій Житник
Старший юрист
Дізнатися більше
Рішення
Супровід ІТ проектів
Супровід операційної діяльності бізнесу
Останні публікації
Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі
Розглянули детальніше нові пункти в законі, які повинні полегшити становище деяких власників знищено
17-02-2023
Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році
Адвокат Віталій Волошин розповів про пороги у 2023 році для притягнення до кримінальної відповідальн
25-01-2023
Придбання зброї під час війни Придбання зброї під час війни
Питання права володіння громадян зброєю було актуальним завжди. А у військовий час ця актуальність с
11-11-2022
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone