15 липня 2022 року Президентом України був підписаний Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин».

Ми проаналізували цей Закон та пропонуємо коротко зупинитись на  основних внесених змінах, що стосуються функціонування та реалізації трудових відносин в Україні.

 1. Установлено, що на час оголошення воєнного або надзвичайного стану всі повідомлення та документи, зокрема що стосуються трудових відносин (накази, розпорядження) можуть здійснюватися та вестися в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу.
 2. Було запроваджено додаткову підставу для звільнення працівника, а саме коли роботодавець не має можливості забезпечувати умови праці внаслідок того, що необхідні для виконання роботи працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника знищені в результаті бойових дій. Крім того, була введена особлива процедура вивільнення таких працівників.
 3. В умовах війни, коли працівник відсутній на роботі понад чотири місяці та не має жодної інформації про нього або причини його відсутності, це може стати новою підставою для розірвання трудового договору з ним. В контексті цього питання було встановлено порядок припинення трудового договору з працівником або фізичною особою, яка використовує найману працю, якщо настала її смерть, було визнано судом безвісно відсутньою або оголошено померлою.
 4. Законодавцем було надано визначення поняття «сумісництво», що дасть змогу працівникам, які були вимушені покинути свої робочі місця через війну, працевлаштуватися на іншій роботі. 
 5. Важливою новелою стало прийняття норм, спрямованих на прискорену інтеграцію в електрону систему обліку трудової діяльності працівників.
 6. Для службовців скасовані окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Цей аспект є вкрай актуальним в умовах воєнного стану, адже в країні існує низка труднощів з виплатою заробітної плати, компенсаційних та гарантійних виплат у цей час. Окремі категорії службовців вимушено перебувають у простої, відпустках без збереження заробітної плати, або взагалі з ними може бути призупинена співпраця.
 7. Також був усунутий обов’язок роботодавця зберігати середню заробітну платню працівникам, призваним на військову службу. Проте посада все ще повинна залишатися за цим працівником. Таким чином, працівникам цієї категорії залишається виплата грошового забезпечення, проте вже за рахунок коштів Держбюджету.
 8. Передбачено скасування права працівника при переведенні на інше підприємство перевести грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної відпустки на інше підприємство, в установу, організацію. 
 9. Позитивним кроком стало прийняття норми, що передбачає наступне: виплати членам сім’ї грошової компенсації за невикористані працівником дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи, яка не була одержана працівником за життя. Якщо ж родичі відсутні, то такі виплати входять до складу спадщини.
 10. З урахуванням норм Конвенції МОП №132 було встановлено, що заробітна плата за час відпустки має бути виплачена не пізніше останнього дня, що передує дню початку відпустки.
 11. Введено норму щодо збереження на період військової служби щорічної основної відпустки за працівниками, які призвані на військову службу – строкову, за призовом осіб офіцерського складу, за призовом під час мобілізації, на особливий період, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом.
 12. Важливим кроком стало прояснення порядку регламентації робочого часу та часу відпочинку у період дії воєнного стану. Це стосується категорій працівників, яким може бути збільшено тривалість роботи протягом тижня, відновлено механізм оплати праці за роботу у вихідний день, уточнено порядок надання щорічної основної відпустки. 
 13. Передбачено розроблення спеціального механізму, спрямованого на регуляцію питань відшкодування грошових сум, які пов’язані з трудовими відносинами, що були втрачені працівником та/або роботодавцем внаслідок збройної агресії.
 14. З метою захисту трудових прав і гарантій працівників та зменшення ризиків зловживань роботодавцями в умовах воєнного стану було імплементовано чіткий порядок та умови застосування механізму призупинення дії трудового договору. 

 

Вважаємо, що в цілому прийняті зміни та доповнення в законодавстві позитивним чином відобразяться на трудових відносинах в Україні. Як працівники нашої держави, так і роботодавці матимуть розширений перелік прав, що є вкрай актуальним кроком в умовах сьогодення. А у разі виникнення будь-яких питань стосовно трудових відносин, незалежно від того працівник ви чи роботодавець, команда фахівців Smartsolutions завжди готова допомогти вам та надати якісну юридичну підтримку!

Контактна особа
Максим Кушнов
Максим Кушнов
Помічник юриста
Дізнатися більше
Рішення
Корпоративне право
Трудові спори
Останні публікації
Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі
Розглянули детальніше нові пункти в законі, які повинні полегшити становище деяких власників знищено
17-02-2023
Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році
Адвокат Віталій Волошин розповів про пороги у 2023 році для притягнення до кримінальної відповідальн
25-01-2023
Придбання зброї під час війни Придбання зброї під час війни
Питання права володіння громадян зброєю було актуальним завжди. А у військовий час ця актуальність с
11-11-2022
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone