У світлі повномасштабних військових дій український волонтерський рух вкотре довів всьому світові свою ефективність, дієвість, рішучість, мужність та відданість народу України! 

Надзвичайно актуальним є питання внесення змін в законодавство, спрямованих на покращення умов функціонування волонтерського руху в нашій країні. 

Так, 15.08.2022 року ВРУ прийняла два важливих законопроекти: №7363 «Про внесення змін до Закону України «Про волонтерську діяльність» щодо підтримки волонтерської діяльності» та №7364 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти України». 

Цими законопроектами вносяться значні зміни до порядку функціонування та реалізації волонтерської діяльності в Україні.

У цій статті ми пропонуємо вашій увазі детальний аналіз усіх змін, які були внесені в два зазначені Закони України.

Законопроектом №7363 вносяться зміни до ЗУ «Про волонтерську діяльність» (далі – Закон), зокрема:

1) Значно розширений перелік напрямів, що законодавчо визначені як волонтерська діяльність: 

 • надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації, осіб, що перебувають в складних життєвих обставинах; 
 • здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги; 
 • надання волонтерської допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
 • надання волонтерської допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; 
 • проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання; 
 • сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією спортивних, культурних, молодіжних та інших видовищних і громадських заходів; 
 • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 
 • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного стану чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України;
 • надання волонтерської допомоги для подолання наслідків пожежі, стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації;
 • надання волонтерської допомоги для відновлення України після збройної агресії Російської Федерації проти України; надання волонтерської допомоги для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України; 
 • надання волонтерської допомоги особам / сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; 
 • сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи; 
 • надання допомоги особам, які постраждали внаслідок інфекційних (небезпечно інфекційних, особливо небезпечних інфекційних) хвороб і епідемій”;
 • надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством. Надання волонтерської допомоги за зазначеними напрямами може здійснюватись в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет.

Державна підтримка волонтерської діяльності може здійснюватися у вигляді: 

 • надання правової, фінансової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам, організаціям та установам, що залучають волонтерів до провадження волонтерської діяльності на території України; 
 • розробки та імплементації загальнодержавних цільових програм з підтримки розвитку волонтерства та підвищення кваліфікації волонтерів; 
 • інших видів державної підтримки.

2) Значно деталізовані умови та порядок здійснення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі бойових дій. 

У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги – виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб. 

У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:

 • у разі встановлення інвалідності I групи – 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб; 
 • у разі встановлення інвалідності II групи – 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб; 
 • у разі встановлення інвалідності III групи – 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб. 

Одноразова грошова допомога виплачується за рішенням органу, визначеного Кабміном, на підставі звернення набувачів цієї допомоги до нього, довідки судово-медичної експертизи про причини смерті або довідки про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на всій території України або в окремих її місцевостях, а також, у разі необхідності, свідчень керівника одного з підрозділів ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на всій території України або в окремих її місцевостях, бойових дій та збройних конфліктів. 

До звернення набувачів одноразової грошової допомоги також можуть додаватися інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, операції Об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на всій території України або в окремих її місцевостях, бойових дій та збройних конфліктів.

3) Надано чітке й вичерпне/повне визначення волонтера та його коло діяльності. 

Волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Неповнолітні особи здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. 

Неповнолітні особи не можуть надавати волонтерську допомогу за небезпечними напрямами волонтерської діяльності, а також у медичних закладах. До досягнення чотирнадцятирічного віку особа може здійснювати волонтерську діяльність виключно спільно з батьками чи піклувальниками з метою формування культури волонтерства та розвитку соціальної активності особистості. 

4) Деталізовані законодавчі вимоги до укладення письмового договору про провадження волонтерської діяльності 

Договір про провадження волонтерської діяльності має містити: опис волонтерської діяльності (завдання); період провадження волонтерської діяльності; права та обов’язки сторін; відповідальність за заподіяння збитків; умови розірвання договору; умови відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.

Законопроектом №7364 вносяться зміни в Податковий кодекс України, зокрема визначено: 

 1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: 
 • кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю, за рахунок коштів благодійної організації, неприбуткової установи чи організації, яка залучає до своєї діяльності волонтерів, або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, а також витрат неприбуткової установи чи організації, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;
 • суми коштів (допомога), надані неприбутковими благодійними організаціями та громадськими об’єднаннями, в тому числі громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їх спілками, платникам податку – учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з’їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів, конкурсів, тренінгів та семінарів, у вигляді оплати чи компенсації витрат учасників за участь, а також за проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку.

2. Деталізовані особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів 

 • не є доходом платника податку – фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, або волонтером неприбуткової установи чи організації відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат.

3. Визначені особливості справляння податку на прибуток підприємств в контексті волонтерської діяльності

На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану дозволена передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, за умови, що такі послуги, майно добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів. 

Також, на період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, для допомоги фізичним особам, які постраждали чи можуть постраждати внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Операції громадських об’єднань та/або благодійних організацій з безоплатного постачання товарів/послуг, що здійснені починаючи з 2022 року, не включаються такими громадськими об’єднаннями або благодійними організаціями при визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником податком на додану вартість.

Як бачимо, значно збільшений перелік діяльності, який тепер охоплюється волонтерським рухом. Пропрацьований і спектр прав волонтерів та допомоги з боку держави, що є особливо важливим в сьогоднішніх надзвичайно складних умовах для нашої країни. Також врегульовані деякі податкові питання, які мають на меті спростити діяльність волонтерів. Маємо надію,  що внесені зміни законодавцем позитивно впливатимуть на функціонування волонтерської діяльності в Україні.

Залишаємося сильними разом! 

Контактна особа
Максим Кушнов
Максим Кушнов
Помічник юриста
Дізнатися більше
Рішення
Корпоративне право
Створення та структурування бізнесу
Супровід грантових проектів
Останні публікації
Матеріальна допомога від іноземної держави громадянину України – податкові наслідки та декларування за 2022 рік? Матеріальна допомога від іноземної держави громадянину України – податкові наслідки та декларування за 2022 рік?
Бухгалтерка Вероніка Тринчук розповіла, як оподатковується допомога від іноземних держав та міжнарод
26-04-2023
Не все майно подружжя підлягає поділу Не все майно подружжя підлягає поділу
Адвокат Smartsolutions Микола Крупка аналізує сімейний кодекс України й питання поділу майна колишні
17-04-2023
Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі
Розглянули детальніше нові пункти в законі, які повинні полегшити становище деяких власників знищено
17-02-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone