Сьогодні міжнародне структурування вже ніяк не стосується використання офшорів та ухилення від сплати податків – власник повинен подавати звітність по контрольованим іноземним компаніям та сплачувати необхідні податки і в Україні. Однак побудова міжнародної структури є стандартним та необхідним етапом в розширенні бізнесу – це дозволяє збільшити інвестиції у ваш проект, а разом з тим – і в українську економіку. 

Багато бізнес-проектів, особливо ті, що стосуються розробки нових технологій, IT-стартапи та компанії, орієнтовані на міжнародний ринок, прагнуть будувати свою корпоративну структуру на основі компанії, зареєстрованої в США. У цій статті ми опишемо дві основні форми компаній, які можуть використовуватись для цього, особливості їх функціонування та головні переваги:
C-corporation (або «C-corp») та limited liability company (або «LLC»).

Що таке LLC? 

LLC – це компанія, що управляється її власниками на підставі Операційного договору, який власники складають самостійно і можуть внести до його умов практично будь-які форми управління, домовленості, заборони чи розмежування компетенції. Власники LLC мають обмежену відповідальність, тобто особиста відповідальність перед компанією включає лише те, що інвестували учасники, і не поширюється на покриття корпоративних збитків або боргів (подібно до українського ТОВ). 

За загальним правилом учасники LLC сплачують податки від прибутку компанії як частку особистого доходу — так зване «наскрізне» оподаткування. Тобто весь прибуток, отриманий компанією, не оподатковується федеральним податком чи податком штату, однак напряму оподатковується податком на доходи фізичної особи, який в США є пропорційним доходу та може складати від 10% до 37%. Прибуток оподатковується, незалежно від того, чи буде він розподілений власниками – існує обов’язок подавати щорічну звітність і сплачувати податок в строк. В LLC немає навіть такого поняття, як розподіл – власники можуть в будь-який момент виводити кошти на свій особистий рахунок на умовах, узгоджених між собою (детальніша інформація про оподаткування міститься в таблиці наприкінці статті).

Гнучкість форм управління LLC досить часто відлякує бізнес-ангелів та акселераторів, тому що для інвестування в LLC їм доведеться витратити багато часу та ресурсів на вивчення установчих документів задля підтвердження того, що їх інвестиції не будуть поглинуті LLC без отримання належних прав інвестором. 

Оскільки вхід до складу учасників LLC існує лише в одній формі – набуття статусу співвласника, це також значно ускладнює, іноді навіть унеможливлює процедури надання частки в компанії працівникам (наприклад, посередництвом employee stock option (ESO)). LLC не може надати працівнику частку без права управління компанією, а це, зазвичай, не те, на що готові іти власники.

Особливістю такої форми є також те, що якщо LLC повністю належить іноземцям, не має офісу в США та не здійснює постійну діяльність з контрагентами в США – оподаткування прибутків від діяльності компанії в США може взагалі не здійснюватись, а отриманий дохід власники повинні будуть оподаткувати лише в своїй країні.

Що таке C-corp?

C-corp – це форма корпорації, яка повинна складатися з акціонерів, директорів і посадових осіб. Управління C-corp здійснюється на підставі Bylaws – Статуту, в якому обов’язково мають бути прописані ключові елементи управління та розмежування компетенції органів управління. Акціонери C-corp користуються таким самим захистом особистої відповідальності, як і учасники LLC – в межах інвестованих в компанію коштів.  

Корпорація C-corp оподатковується за так званим «подвійним оподаткуванням» – з отриманого прибутку корпорація сплачує податок на прибуток корпорацій – 21% та податок на прибуток штату – 8,7% (на прикладі штату Делавер). Після цього, у випадку, якщо прибуток розподіляється між акціонерами – вони сплачують податки на особистий дохід від дивідендів, виплачених C-corp. 

C-corp, як правило, є найкращою бізнес-структурою для залучення великих обсягів капіталу від різноманітних інвесторів – зрозуміла процедура набуття власності через акції, можливість розмежовувати акції за класами, досить стандартизовані установчі документи та структура управління, спрощують для інвесторів аналіз компанії та дозволяють не затримуватись на цьому етапі, а одразу починати переговори щодо обсягів і форми інвестицій. 

На противагу LLC, корпорації мають добре зрозумілі механізми випуску акцій або опціонів на акціонерний капітал працівникам із добре зрозумілими податковими наслідками, культурною та інфраструктурною підтримкою цієї форми власності в усій індустрії технологій.

Працівникам і радникам також набагато зручніше отримувати власний капітал в C-corp, ніж ставати повноцінними власниками LLC, що може ускладнити їхнє оподаткування протягом усього терміну існування LLC.

Порівняння LLC та C-corp за ключовими показниками

Показник

LLC

C-corp

Податки: прибутки

«Єдиний рівень»/«наскрізний»: лише податок на доходи фізичних осіб (за загальним правилом)

«Подвійне оподаткування»: доходи підприємств та фізичних осіб

Форма участі

Пряме володіння частиною компанії

Володіння здійснюється через акції, можна видавати кілька класів акцій

Пайове фінансування

Процедури залучення капіталу та передачі часток між учасниками/ новим учасникам – досить складна

Зрозуміла та проста процедура залучення інвесторів та капіталу

Отримання прибутку

Отриманий компанією прибуток оподатковується незалежно від того, розподіляються кошти між учасниками чи ні

Прибуток оподатковується федеральним податком та податком штату в будь-якому разі, однак дивіденди оподатковуються лише за умови їх розподілу та виплати

Набуття власності працівниками

Створює складнощі як для компанії, так і для працівника 

Просте у виконанні, може бути вчинене в кількох загальновживаних на ринку формах

Детальніше про ставки податку

Податки в США

Назва

LLC

C-corp

Federal tax

0%

21% 

або

0% (якщо прибуток отриманий від діяльності поза межами штату)

Delaware

tax

0%

8,7% 

або

0% (якщо прибуток отриманий від діяльності поза межами штату)

Franchise tax

250 USD/рік

Від 175 USD/рік

Withholding tax / dividends

10-37% пропорційно обсягу прибутку (прибуток від LLC вважається напряму отриманим власником, та оподатковується як його особистий дохід)

або

0% (якщо відсутня діяльність в США та пов’язана з США, однак обов’язково має бути сплачено податок в Україні)

5% – для учасників з часткою понад 10%

15% – для всіх інших учасників.

Подача особистої звітності 

Так – подача tax return щодо власника LLC

Ні

Податки в Україні

ПДФО / Дивіденди

0-18% (18% ставка мінус сплачений WHT) (дохід від LLC не вважається дивідендами та напряму оподатковується як загальний дохід)

4% / 0% (9% ставка мінус сплачений в США податок 5/15%)

Військовий збір

1,5%

1,5%

Подача звітності КІК

Так

Так

Підсумовуючи, варто сказати, що LLC – це більш гнучка форма управління, яка дозволяє швидко і з невеликими затратами розпочати роботу компанії, однак не надто підходить для залучення інвестицій та масштабування. В той час C-corp має дещо складнішу структуру управління і потребує більших затрат часу та коштів для створення і підтримання, однак саме за рахунок цього забезпечена можливість простого залучення інвестицій та розширення компанії. 

IT-компаніям, які вже досягли певних успіхів і прагнуть розширювати інвестиції за допомогою створення компанії в США, варто в більшості випадків обирати саме форму C-corp, оскільки створення корпорації дозволяє починати залучення інвестицій вже на наступний день після відкриття банківського рахунку. 

Стартапи, втім, можуть спробувати створити LLC для початку функціонування та формування власної репутації одразу на американському ринку, при цьому витрачаючи мінімум на обслуговування та сплату податків. А для подальшого розширення законодавство США передбачає можливість переформатування LLC в C-corp.

Розвиток компанії, опанування нових ринків та залучення інвестицій – це необхідні і важливі ринкові процеси, які як ніколи варто підтримувати сьогодні. Команда Smartsolutions готова надати підтримку в формуванні структури вашого бізнес-проекту і допомогти обрати власний шлях для розвитку.  

Контактна особа
Олександр Морозюк
Олександр Морозюк
Cтарший юрист
Дізнатися більше
Рішення
Корпоративне право
Супровід ІТ проектів
Останні публікації
Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі Анулювання кредитів за знищені будинки та автомобілі
Розглянули детальніше нові пункти в законі, які повинні полегшити становище деяких власників знищено
17-02-2023
Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: пороги для притягнення у 2023 році
Адвокат Віталій Волошин розповів про пороги у 2023 році для притягнення до кримінальної відповідальн
25-01-2023
Придбання зброї під час війни Придбання зброї під час війни
Питання права володіння громадян зброєю було актуальним завжди. А у військовий час ця актуальність с
11-11-2022
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone