28 квітня 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон), крім окремих норм, які набирають чинності 30 червня 2023 року та 1 січня 2024 року відповідно.

 

В Законі впроваджуються два міжнародні стандарти:

1) Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS)) – це міжнародний стандарт, який вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації про фінансові рахунки у фінансових установах та щорічно обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями – партнерами з обміну в автоматичному порядку. Відповідно до Загального стандарту звітності CRS фінансові установи країни-учасниці зобов’язані здійснювати належну комплексну перевірку (due diligence) фінансових рахунків та серед власників рахунків, а у певних випадках і серед їх контролюючих осіб, виявляти осіб, які є податковими резидентами інших юрисдикцій – партнерів з обміну інформацією. Інформація про такі рахунки подається фінансовими установами до податкової адміністрації країни-учасниці. Зазначена податкова адміністрація надалі надсилає відомості про фінансові рахунки юрисдикціям, резидентами яких є власники та контролюючі особи власників фінансових рахунків;

2) Стандарт щодо обміну інформацією за запитом (Exchange of Information on Request (EOIR) – встановлює єдині умови, за якими юрисдикції надсилають одна одній запити про надання певної інформації та обмінюються нею на підставі податкових конвенцій.

 

Простими словами, Закон передбачає обов’язок фінансових установ (зокрема банків) раз на рік надавати всю наявну в них інформацію про своїх клієнтів-нерезидентів Державній податковій службі, яка надалі в автоматичному режимі передаватиме її податковим органам тих країн, де запроваджено стандарт.

 

Далі детально пояснюємо ключові моменти основних положень Закону.

 

 • Хто є фінансовим агентом?

Фінансовим агентом є будь-яка особа (крім фізичної особи), яка відповідає визначенню підзвітної фінансової установи відповідно до Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS, та яка зобов’язана застосовувати заходи належної комплексної перевірки до фінансових рахунків, подавати звіт про підзвітні рахунки до контролюючого органу, нести відповідальність за порушення цих обов’язків.

*Організація визначає свій статус для CRS (а саме, чи є вона підзвітною фінансовою установою) самостійно. Цей статус не залежить від того, чи є особа фінансовою установою (має ліцензію) відповідно до законодавства України у сфері регулювання фінансових послуг.

Фінансовою установою може бути депозитарна установа (банки, кредитні спілки тощо), кастодіальна установа (депозитарні установи, що здійснюють депозитарну діяльність, інфестиційні фірми тощо), інвестиційна компанія, визначена страхова компанія.

 

 • Які фінансові рахунки є об’єктами належної комплексної перевірки?

Фінансовим рахунком є рахунок, відкритий фінансовим агентом, або договір, укладений фінансовим агентом. До фінансових рахунків належать депозитні рахунки, кастодіальні рахунки, частка у капіталі, договори страхування з викупною сумою та договори ануїтету. Перевірці підлягають як існуючі рахунки, так і нові, які будуть відкриватися у майбутньому.

При цьому до фінансових рахунків не належать так звані виключені рахунки, перелік яких наведений у CRS (наприклад, накопичувальний/пенсійний рахунок чи договір страхування життя тощо).

Крім того, щодо існуючих рахунків юридичних осіб визначено, що перевірці підлягають лише ті фінансові рахунки, вартість яких перевищує 250 000$. Щодо фізичних осіб подібні обмеження не встановлені.

* під час імплементації Стандарту Україна застосовує «ширший підхід», який передбачає, що перевіряються всі фінансові рахунки.

стосовно осіб, які є податковими резидентами України, підзвітна фінансова установа зобов’язана отримати від власника рахунка письмове підтвердження про те, що в особи немає статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України.

 

 • Рахунки яких осіб підлягають перевірці?

Автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки здійснюється за резидентством клієнта. Для цілей CRS існує два види клієнтів:

 • фізична особа – обов’язково перевіряється її податкове резидентство;
 • організації (не плутати з юридичною особою, тому що термін «організація» є ширшим та включає будь-які правові утворення):
 • фінансова – такий рахунок не підлягає перевірці за правилами CRS,
 • нефінансова (юридична особа, партнерство, траст чи інші правові утворення) – окрім резидентства самої організації, додатково встановлюється податковий статус кінцевих бенефіціарних власників (контролюючих осіб) організації.

 

 • Яка інформація підлягає обміну?
 • ім’я, адреса, ІПН, місце народження кожної підзвітної особи;
 • номер рахунку;
 • найменування та ідентифікаційний номер фінансової установи;
 • залишки на рахунку;
 • для кастодіального рахунку: загальна сума відсотків, дивідендів чи іншого доходу; загальна сума надходжень від продажу чи викупу фінансових активів;
 • для депозитного рахунку: загальна сума відсотків сплачених або зарахованих на рахунок;
 • у випадку будь-якого рахунку – загальна сума, зарахована на рахунок.
 • Які документи вимагатиме фінансова установа від власника рахунку?
 • документи самостійної оцінки CRS щодо власника рахунку, а у випадках, визначених Стандартом, і щодо контролюючих осіб (зразки документів самостійної оцінки можна проглянути за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/crs/zrazki-form-dokumentiv-samostiynoi-otsinki);
 • документи самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS для встановлення держави, резидентом якої є власник рахунку та/або контролююча особа;
 • іншу інформацію та/або документи, необхідні фінансовому агенту для вжиття заходів належної комплексної перевірки фінансових рахунків, встановлення їх підзвітності та складання звітності за підзвітними рахунками.

Невиконання зобов’язання щодо надання вказаної інформації чи подання недостовірної інформації є підставою для відмови фінансового агента у встановленні ділових відносин, відмови у наданні фінансових послуг або для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з власником рахунку.

 

 • Як відбувається обмін інформацією про підзвітні рахунки?

Фінансові агенти зобов’язані щороку, до 1 липня, подавати до контролюючого органу звіт про всі підзвітні рахунки за попередній календарний рік. Такі звіти підлягають камеральній перевірці.

Перший звітний період розпочнеться 1 липня 2023 року та завершиться 31 грудня 2023 року. В 2024 році Міністерство фінансів має встановити граничний строк подання звіту про підзвітні рахунки за перший звітний період, але не раніше 01.07.2024 року.

Далі контролюючий орган здійснює передачу відповідних відомостей, отриманих від фінансових агентів, до компетентного органу іноземної юрисдикції щороку до 30 вересня. При цьому, забороняється надання такої інформації правоохоронним чи іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам (у тому числі тим, про яких надано інформацію у звіті про підзвітні рахунки).

 

 • Яку відповідальність встановлено для власника рахунку?

Умисне надання власником рахунку документів самостійної оцінки CRS стосовно себе та  або стосовно його контролюючих осіб з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності рахунку – 100 розмірів мінімальної заробітної плати.

Важливо! Штраф не застосовується щодо порушень, які вчинені до 31.12.2024 року включно, а за порушення, вчинені у період з 1 січня до 31 грудня 2025 року застосовуються в половині розміру відповідного штрафу.

 

Таким чином, обов’язок виконання вимог CRS здебільшого покладений на фінансові установи. Що ж стосується осіб-резидентів України, то для них суттєвим є лише необхідність подання на запит фінансової установи документів щодо самостійної оцінки. Крім цього, необхідно пам’ятати, що обмін інформацією є двостороннім: податкові органи України також будуть отримувати інформацію про всі банківські рахунки, які громадяни України чи юридичні особи – резиденти мають закордоном, що має наслідком проведення додаткових перевірок на виявлення сумнівних банківських рахунків та операцій. 

 

Smartsolutions стежить за нововведеннями у цьому питанні та буде інформувати вас про них. У разі виникнення запитань або необхідності надання консультації, ви завжди можете звернутись до наших фахівців.

Контактна особа
Анна Савченко
Анна Савченко
Партнерка, адвокатеса, LL.M
Дізнатися більше
Рішення
Оподаткування та податкові спори
Оподаткування та податкові спори для приватних осіб
Останні публікації
Розширення партнерства Розширення партнерства
Раді привітати Анастасію Шостак із новою роллю в компанії Smartsolutions. З 01.06.2023 року коло пар
1-06-2023
Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні   Імплементація загального стандарту звітності CRS в Україні  
28.04.2023 року набув чинності Закон, який запроваджено Загальний стандарт звітності та належної пер
24-05-2023
Штучний інтелект: авторські права та майнові права, правомірність його використання Штучний інтелект: авторські права та майнові права, правомірність його використання
Старший юрист Smartsolutions Олександр Морозюк аналізує авторські права та майнові права штучного ін
15-05-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone