Влітку набула чинності постанова, що регулює питання  щодо надання грантів для агро-бізнесу, для таких секторів як садівництво, ягідництво, виноградництво та для тепличного господарства (постанова Кабінету Міністрів України  від 21 червня 2022 р. № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу»). . Пропонуємо детальніше ознайомитись з умовами грантів для сектору садівництва, ягідництва та виноградництва.

Отримати грант в цьому секторі  можуть суб’єкти господарювання, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України та фізичні особи – підприємці, які є громадянами України.

Постановою встановлюються вимоги до вищезазначених суб’єктів, і серед таких вимог наступні:

Отримувачі гранту мають провадити свою діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях, на яких право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами, а саме:

 • які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;
 • які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
 • які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України“Про санкції”;
 • які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
 • щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, проти притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;
 • які не мають заборгованості перед бюджетом.

Самі ж гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику  площею від 1 до 25 гектарів з кількістю створених нових робочих місць або залучення до роботи у фермерському господарстві нових членів господарств згідно з додатком 1 Постанови.

Наприклад, якщо висаджується така група культур як лохина/чорниця, орієнтовна кількість працюючих на 25 гектарах в сезон має бути 375 осіб при запланованій площі посадок гектарів 2790. Дані цифри є загальними та необхідні грантоотримувачу для обчислення пропорції, за якою варто складати проект висадки насаджень.

 

Умови надання гранту

Даний грант надається на умовах співфінансування 70% на 30 % від 100% вартості проекту , де не більше 70% фінансується за рахунок гранту, а 30% за рахунок отримувача гранту.

Грант можна отримати для висадки не більше 25 гектарів насаджень. Грант надається лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних з ним осіб.

Реалізацію проекту висадки насаджень отримувач гранту повинен здійснювати на землях, на які має право власності та/або право користування, що підтверджене належними правовстановлюючими документами на строк не менше семи років.

Також варто враховувати аспект «регіону», в якому планується реалізація гранту. Наприклад, якщо планується вирощування такої культури як «Яблуня», у отримувача гранту немає обмежень щодо регіону, в якому планується її вирощування. Проте якщо планується вирощування культури «Персик», існує чіткий перелік регіонів, в яких можна реалізовувати культуру – це
Одеська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Київська, Львівська, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська, Закарпатська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Чернівецька, Хмельницька області. З вимогами щодо регіонів можна ознайомитись в додатку 1 Постанови.

 

Як отримати грант?

Аби отримати грант необхідно:

 1. Розробити проект висадки насаджень культури, яку збираються реалізовувати.
 2. Завірити проект висадки насаджень обраної культури підписом особи, яка його розробила (це важливо, оскільки незавірені проекти не розглядаються).
 3. Обрати «Уповноважений банк». Тобто у вас як у отримувача гранту є можливість обрати банк, з яким ви бажаєте співпрацювати. Обрати банк ви зможете з переліку, що затверджений Національним Банком. З переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 4. Подати заяву для отримання гранту. Саму заяву можна подати через портал «ДІЯ» або через відділення уповноваженого банку в паперовому вигляді.
 5. Після подання заяви відбувається перевірка відомостей, що зазначені в Заяві.
 6. Надалі Заяву передають до Мінагрополітики, там розглядають заяву та приймають остаточне рішення.
 7. Мінагрополітики приймає рішення протягом 10 днів після надходження документів від уповноваженого банку. Рішення оформлюється наказом.
 8. Далі Мінагрополітики повідомляє Мінекономіки, уповноважений банк та отримувача про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні гранту шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.
 9. У випадку, якщо прийнято позитивне рішення про надання гранту, отримувач не пізніше ніж протягом 5 днів з дня отримання інформації про таке рішення укладає у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації поданого проекту висадки насаджень.
 10. Далі грантоотримувачу необхідно перевести на відкритий рахунок свою частку коштів (мається на увазі 30% від вартості проекту).
 11. Після внесення грантоотримувачем коштів, Мінекономіки здійснює переказ коштів на вищезгаданий відкритий рахунок.

 

Реалізація гранту

Використання гранту (оплата витрат) відбувається на підставі рахунку-фактури, квитанції, чеку тощо. Використання коштів може відбуватись на підставі договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) матеріалів. Такий договір обов’язково повинен містити положення щодо сплати штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання матеріалів.

Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) матеріалів у межах вартості проекту висадки насаджень у період не більше 12 місяців з моменту зарахування гранту на рахунок.

Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунка виключно відповідно до проекту висадки насаджень. У разі суттєвої зміни ринкових обставин протягом перших 12 місяців реалізації проекту висадки насаджень отримувач має право внести зміни до проекту висадки насаджень, за умови погодження таких змін з уповноваженим банком та Мінагрополітики.

Варто взяти до уваги, що після реалізації 50% від фактичної суми витрат, грантоотримувач повинен надати своєму банку підтвердження щодо працевлаштування співробітників.

Відповідно термін реалізації проекту висадки насаджень не повинен перевищувати 12 місяців.

У випадку, якщо кошти в межах 70% (грант) не були реалізовані протягом вищезазначеного періоду, залишок повертається в Держбюджет. Залишок від 30% (власні кошти грантоотримувача) повертаються грантоотримувачу.

 

Що відбувається після реалізації гранту?

 • Грантоотримувач зобов’язаний провадити підприємницьку діяльність після закінчення проекту висадки насаджень протягом не менше п’яти років та здійснювати протягом п’яти років після початку провадження діяльності до державного бюджету платежі у вигляді сплати податків та зборів, зокрема пов’язаних з працевлаштуванням працівників відповідно до проекту висадки насаджень.
 • У разі продажу бізнесу зазначені вище зобов’язання переходять до нового власника.
 • У разі порушення отримувачем гранту вищезазначених вимог він зобов’язується повернути різницю між 50 відсотками фактично використаного гранту та фактично сплаченими податками та зборами внаслідок реалізації проекту висадки насаджень до державного бюджету не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому спливає п’ять років з дати початку реалізації проекту висадки насаджень.
 • У разі коли отримувач коштів фактично сплатив податки і збори на суму не менш як 50 відсотків отриманого гранту раніше п’ятирічного строку, проект висадки насаджень підлягає зняттю з контролю, а відповідний договір вважається припиненим. Окрім того, реалізація проекту висадки насаджень підлягає зняттю з контролю, а відповідний договір вважається припиненим, якщо насадження повністю втрачені (загинули) внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру, що виникла на відповідній території та класифікована за встановленим порядком.
 • У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів факту нецільового використання гранту та порушення вимог цього Порядку надання отримувачу будь-якої державної фінансової підтримки припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного і десяти наступних бюджетних періодів, а гранти повертаються до державного бюджету.
 • Уповноважений банк під час реалізації проекту висадки насаджень та протягом п’яти років після його завершення проводить моніторинг стану висадки насаджень (один раз на півріччя) та стану провадження діяльності (один раз на рік).
 • Під час проведення моніторингу уповноважений банк має право застосовувати фото- і відеофіксацію.

Якщо у вас виникають питання щодо отримання грантів в агросекторі або інших грантів, наша команда готова надати свою допомогу.

Контактна особа
Анна Савченко
Анна Савченко
Партнерка, адвокатеса, LL.M.
Дізнатися більше
Рішення
Супровід грантових проектів
Останні публікації
Надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних Надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних
Складні часи переживають зараз всі в Україні. Нелегко доводиться і бізнесу. Як ніколи йому потрібна
3-03-2023
Оскарження дискримінаційних вимог в публічних закупівлях Оскарження дискримінаційних вимог в публічних закупівлях
У продовження публікацій щодо захисту інтересів клієнтів Smartsolutions в публічних закупівлях ділим
1-03-2023
Боротьба з піратством-2023: одержано черговий обвинувальний вирок суду Боротьба з піратством-2023: одержано черговий обвинувальний вирок суду
Команда практики Аnti-piracy Smartsolutions активно продовжує захист правовласників у боротьбі з пір
24-02-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone