Влітку 2022 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу», яка регулює питання й щодо надання грантів для агробізнесу, для таких секторів як садівництво, ягідництво, виноградарство та для тепличного господарства. Пропонуємо ознайомитись із можливостями для сектору тепличного господарства.

Отримати грант в цьому секторі можуть суб’єкти господарювання, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України та фізичні особи – підприємці, які є громадянами України.

Постановою встановлюються вимоги до вищезазначених суб’єктів. Отримувачі гранту мають провадити свою господарську діяльність на землях, на яких право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами, а саме:

 • які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;
 • які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
 • які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;
 • які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
 • щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, проти притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;
 • які не мають заборгованості перед бюджетом.

Самі ж гранти надаються на будівництво модульної теплиці площею не менше 0,4 гектара та не більше 2,4 гектара. Відповідно до проекту будівництва грантоотримувач має створити кількість робочих місць, не менше 14 осіб на 1 гектар площі модульної теплиці для її будівництва (встановлення) та придбання засобів виробництва (садивного матеріалу, насіння, технологічного обладнання).

Максимальний обсяг грантів для цього сектору залежить від площі, на якій збираються реалізовувати проект:

 • 0,4 – 0,6 гектара – 2 млн. гривень;
 • 0,8 – 1,2 гектара – 3,5 млн. гривень;
 • 1,6 – 2,4 гектара – 7 млн. гривень.

 Умови надання гранту

Для агросектору тепличного господарства грант надається на наступних умовах:

 1. Якщо ви потрапили в перші 1000 заявок, грант надається для покриття не більше 70% витрат від вартості проекту, інші 30% має покрити грантоотримувач. Водночас максимально допустима сума для 70% – не більше 7 мільйонів гривень.
 2. Якщо ви не потрапили в перші 1000 заявок, грант надається на покриття не більше 50 % витрат від вартості проекту будівництва модульної теплиці. Водночас максимально допустима сума для 50 % – не більше 5 мільйонів гривень.

Важливими аспектами є те, що отримати грант можна на будівництво не більше однієї модульної теплиці та надається лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних з ним осіб.

Також варто враховувати аспект «регіону», в якому планується реалізація гранту. Наприклад, для перших 1000 заявок встановлений чіткий розподіл кількості модульних теплиць в регіоні. Для прикладу, для Київської області запланована сума кількості модульних теплиць складає 143 теплиці, а для Черкаської області – 36 теплиці.

Дізнатись інформацію щодо кількості проектів, які реалізуються, можна сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як отримати грант?

Щоб отримати грант, необхідно:

 1. Розробити проект будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією (відповідно до типового проекту).
 2. Завірити проект будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією підписом особи, яка його розробила (це важливо, оскільки незавірені проекти не розглядаються).
 3. Обрати «Уповноважений банк». Тобто у вас, як у отримувача гранта, є можливість обрати банк, з яким ви хочете співпрацювати. Обрати його ви зможете з переліку, що затверджений Національним Банком на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 4. Подати заяву для отримання гранту. Її можна подати через портал «ДІЯ» або через відділення уповноваженого банку в паперовому вигляді.
 5. Після подання заяви відбувається перевірка відомостей, що зазначені в заяві.
 6. Надалі Заяву передають до Мінагрополітики, там її розглядають та приймають остаточне рішення.
 7. Мінагрополітики приймає рішення протягом 10 робочих днів після надходження документів від уповноваженого банку поданих та перевірених заяв. Рішення оформлюється наказом.
 8. Далі Мінагрополітики повідомляє Мінекономіки, уповноваженому банку та отримувачу про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні грантів шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.
 9. У випадку, якщо прийнято позитивне рішення про надання гранту отримувач не пізніше ніж протягом 5 днів з дня отримання інформації про таке рішення укладає у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації поданого проекту будівництва модульної теплиці.
 10. Далі грантоотримувачу необхідно перевести на відкритий рахунок свою частину коштів (мається на увазі 30% або 50% від вартості проекту).
 11. Після внесення грантоотримувачем коштів Мінекономіки здійснює переказ коштів на вищезгаданий відкритий рахунок. Після цього відбувається реалізація гранту.

 

Реалізація гранту

Використання гранту (оплата витрат) відбувається на підставі рахунку-фактури, квитанції, чеку тощо. Використання коштів може відбуватись на підставі договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) матеріалів. Такий договір обов’язково повинен містити положення щодо сплати штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання матеріалів.

Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією проекту будівництва модульної телиці, може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) матеріалів у межах вартості проекту у період не більше 12 місяців з моменту зарахування гранту на рахунок.

Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунка виключно відповідно до проекту будівництва модульної теплиці. У разі суттєвої зміни ринкових обставин протягом перших 12 місяців реалізації проекту будівництва модульної теплиці отримувач має право внести зміни до проекту, за умови погодження таких змін з уповноваженим банком та Мінагрополітики.

Варто взяти до уваги, що після реалізації 50% від фактичної суми витрат грантоотримувач повинен надати своєму банку підтвердження щодо працевлаштування співробітників.

Відповідно термін реалізації проекту будівництва модульної теплиці не повинен перевищувати 12 місяців.

У випадку, якщо кошти в межах 70% або 50% (грант), не були реалізовані протягом вищезазначеного періоду, залишок повертається в Держбюджет. Залишок від 30% або 50% (власні кошти грантоотримувача) повертаються грантоотримувачу.

Що відбувається після реалізації гранту?

 • Грантоотримувач зобов’язаний реалізувати проект (побудувати модульну теплицю) за 12 місяців після отримання гранту.
 • За підсумками проекту будівництва модульної теплиці отримувач зобов’язується створити не менше 14 нових робочих місць на 1 гектар модульних теплиць;
 • Грантоотримувач зобов’язаний провадити підприємницьку діяльність після закінчення будівництва не менше 3 років та сплачувати протягом 3 років після початку провадження діяльності до державного бюджету платежі у вигляді сплати податків та зборів, зокрема пов’язаних із працевлаштуванням працівників.
 • У разі продажу бізнесу вищезазначені зобов’язання переходять до нового власника.
 • У разі порушення грантоотримувачем вищезазначених вимог він зобов’язується повернути різницю між фактично використаними бюджетними коштами та фактично сплаченими податками та зборами внаслідок реалізації проекту будівництва модульної теплиці до державного бюджету не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому спливає три роки з дати початку реалізації проекту будівництва модульної теплиці.
 • У разі коли отримувач коштів фактично сплатив податки та збори на суму використаних бюджетних коштів раніше трирічного строку, проект будівництва модульної теплиці підлягає зняттю з контролю, а відповідний договір вважається припиненим.
 • У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту нецільового використання грантів і порушення вимог Постанови надання отримувачу будь-якої державної фінансової підтримки припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного і десятьох наступних бюджетних періодів, а гранти повертаються до державного бюджету.
 • Уповноважений банк під час реалізації проекту будівництва модульної теплиці та протягом трьох років після його завершення проводить моніторинг стану будівництва модульної теплиці (один раз на квартал) та стану провадження діяльності (один раз на півроку).
 • Під час проведення моніторингу уповноважений банк має право застосовувати фото- і відеофіксацію.
 • Під час провадження діяльності після завершення будівництва модульної теплиці отримувач має право застрахувати своє виробництво (продукцію) від настання ризиків природного характеру та свою частку вкладених у будівництво коштів на випадок впливу воєнних дій на території України.

Якщо у вас виникають питання щодо отримання грантів в агросекторі або інших грантів, наша команда готова надати свою допомогу.

Контактна особа
Анна Савченко
Анна Савченко
Партнерка, адвокатеса, LL.M.
Дізнатися більше
Рішення
Супровід грантових проектів
Останні публікації
Надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних Надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних
Складні часи переживають зараз всі в Україні. Нелегко доводиться і бізнесу. Як ніколи йому потрібна
3-03-2023
Оскарження дискримінаційних вимог в публічних закупівлях Оскарження дискримінаційних вимог в публічних закупівлях
У продовження публікацій щодо захисту інтересів клієнтів Smartsolutions в публічних закупівлях ділим
1-03-2023
Боротьба з піратством-2023: одержано черговий обвинувальний вирок суду Боротьба з піратством-2023: одержано черговий обвинувальний вирок суду
Команда практики Аnti-piracy Smartsolutions активно продовжує захист правовласників у боротьбі з пір
24-02-2023
facebook linkedin Viber Telegram WhatsApp mail phone phone